Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

19.03.2012 - "Warstwa dynamiczna przybrzeżnego dna morskiego w różnych skalach przestrzennych i czasowych - część II".

Dr hab.inż. Rafał Ostrowski, profesor IBW PAN z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt."Warstwa dynamiczna przybrzeżnego dna morskiego w różnych skalach przestrzennych i czasowych - część II".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku