Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.01.2012 - "Problem modulow w mechanice".

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Problem modułów w mechanice".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku