Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

13.02.2012 - "STOPIEŃ WODNY WŁOCŁAWEK Projekt, badania, budowa, 40 lat eksploatacji"

Prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski wygłosi referat pt. "STOPIEŃ WODNY WŁOCŁAWEK Projekt, badania, budowa, 40 lat eksploatacji"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku