Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

20.02.2012 - "Zmiany geomorfologiczne zbocza i korony Klifu Orłowskiego w latach 2008-2009".

Mgr. Natalia Chrząstowska z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt. "Zmiany geomorfologiczne zbocza i korony Klifu Orłowskiego w latach 2008-2009".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku