Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Pawel_Adamowicz.jpg

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Jako Instytut od 65 lat działający w Gdańsku, którego tak długo był On gospodarzem, zawsze mogliśmy liczyć na Jego wsparcie. Wspominamy, jak nieraz nas odwiedzał, był obecny przy otwarciu Kanału Falowego, na inauguracji międzynarodowej konferencji naukowej 15th International Symposium on Ice w 2000 roku.

Po tym wstrząsającym akcie przemocy łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Pana Prezydenta Pawła Adamowicza.

Pracownicy i kierownictwo Instytutu.

Zakłady Naukowe

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów

Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów

 • proces transformacji fali,
 • prądy pochodzenia falowego,
 • cyrkulacje prądowe w strefie brzegowej,
 • dyspersja substancji w środowisku morskim,
 • mechanika ruchu rumowiska zawieszonego i wleczonego pod wpływem falowania i prądów,
 • prostopadły do brzegu i wzdłużbrzegowy transport osadów,
 • dynamika morskiej strefy brzegowej w różnych skalach czasowo-przestrzennych,
 • optymalizacja metod ochrony brzegów.
Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

 • generacja, propagacja i prognozowanie falowania morskiego
 • hydrodynamika falowania wodnego
 • wzajemne oddziaływanie falowania morskiego z budowlami i konstrukcjami
Zakład Geomechaniki

Zakład Geomechaniki

 • mechanika gruntów zbrojonych
 • mechanika zagęszczania i upłynniania gruntów
 • modelowanie ośrodków rozdrobnionych
 • problemy współoddziaływania konstrukcji i podłoża
 • filtracja i dyspersja hydrodynamiczna w ośrodkach porowatych
 • mechanika skał
 • modelowanie zmian zasolenia wód gruntowych w strefie brzegowej morza
 • filtracja wody przez wały i zapory oraz ich podłoże
 • analiza stateczności budowli ziemnych

Działalność Naukowa

Najnowsze książki

Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Pruszak Z., Szmytkiewicz M., 2015

Geotechnical aspects of multi-use offshore platforms. Sawicki A., Kazimierowicz-Frankowska K., 2015

Kwartalnik AHEM

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Ostatnie Publikacje

Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics

Więcej o Instytucie

MLB Lubiatowo

Lubiatowo

Morskie Laboratorium Brzegowe IBW PAN im. Prof. Stanisława Hueckla powstało na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku w pobliżu miejscowości Lubiatowo. Jego zadaniem jest prowadzenie badań procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w morskiej strefie brzegowej. Od 2007 roku stan morza można obserwować przez kamerę zainstalowaną na plaży. Kierownikiem Laboratorium jest inż. Marek Skaja więcej…

Seminaria

Lubiatowo

W każdy poniedziałek odbywają się seminaria prowadzone przez naszych pracowników. Za organizację seminariów odpowiedzialny jest dr hab. Marek Kulczykowski terminarz…

Konferencje

Lubiatowo

Co dwa lata naukowcy z Polski i Niemiec spotykają się aby omówić zagadnienia związane z morzem na konferencji organizowanej przez IBW, Institute for Coastal Research z Geesthacht i Institute für Meereskunde z Hamburga więcej…


Kanał Falowy

Instytut posiada 60-cio metrowy kanał falowy. Jest to jeden z najdłuższych kanałów falowych w Polsce. Kanał wyposażony jest w generator fal, który pozwala wygenerować falowanie o dowolnym kształcie więcej (en)...

Ośrodek Pracy Twórczej pl

Ośrodek Pracy Twórczej przy IBW PAN jest położony w sercu Kaszub nad jeziorem Wdzydze. Cisza, spokój, czyste powietrze, liczne atrakcje to główne i nie jedyne zalety Ośrodka. Co roku organizowane są Letnie Spotkania z Nauką. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Ośrodka jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…

Działalność popularyzatorska

Letnie Spotkania z Nauką

Letnie Spotkania z Nuką

Letnie Spotkania z Nauką są imprezą popularno-naukową oraganizowaną co roku w trakcie letnich wakacji na terenie Ośrodka Pracy Twórczej przy IBW PAN niedaleko Wdzydz Kiszewskich. Wykłady odbywają się w każdą sobotę o godzinie 20:00. Niestrudzonymi organizotorami tej imprezy są dr hab. Marek Kulczykowski i prof. Ewa Kulczykowska więcej…

Reportaż Radia Gdańsk o Letnich Spotkaniach z Nauką

Majówka z Nauką

Lubiatowo

Majówka z Nauką jest imprezą popularno naukową oraganizowaną co roku w ramach “Bałtyckiego Festiwalu Nauki”. Młodzież ze szkół Trojmiasta tłumnie odwiedza nasz Instytut, aby w trakcie tej imprezy zapoznać się z problematyką badawczą Instytutu oraz aby uczestniczyć w doświadczeniach przygotowanych przez naszych pracowników. Organizatorem jest dr hab. Marek Kulczykowski więcej…

Reportaż Radia Gdańsk o Majówce z Nauką