Obrona pracy doktorskiej

napisany przez janeksc w 23 marca 2017

ZAWIADOMIENIE

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich - Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że dnia 11.04.2017 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                        mgr inż. Grzegorza Cerkowniaka

                        pt. "Dynamika stożka ujściowego Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych".

Promotor:      dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska)

                        prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł. koresp. PAN (Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk)

 

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku - Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 10:00 - 14:00, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN.

Zawiadomienie w wersji pdf

 


Obrona pracy doktorskiej

napisany przez janeksc w 21 listopada 2016

Komisja Rady Naukowej ds. przewodów doktorskich – Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zawiadamia, że 23.11. 2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Instytutu w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Korzec pod tytułem

"Wpływ składowej pionowej przyspieszenia wywołanego obciążeniem sejsmicznym na stateczność zapór ziemnych".

Promotorzy:           dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW

                                 dr hab. inż. Ryszard Staroszczyk, prof. IBW

Recenzenci:          prof. dr inż. Joanna Dulińska, Politechnika Krakowska

                                 dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechniki Warszawskiej

Z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku – Oliwie, ul. Kościerska 7, w godz. 1000 – 1400, a ze streszczeniem pracy i recenzjami na stronie internetowej IBW PAN w Gdańsku http://www.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/doktoraty


12. międzynarodowa konferencja na Tajwanie

napisany przez janeksc w 18 listopada 2016

W dniach 04-12 listopada mieście Tainan (Tajwan) odbyła się 12. międzynarodowa konferencja International Conference on Hydroscience and Engineering. Wykład pod tytułem

„Coastal Resilience in Poland: from Observations to Theoretical Generalization” – R. Ostrowski i G. Różyński

wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN

W trakcie konferencji wysłuchano szeregu ważnych referatów związanych z modelowaniem falowania oraz transportu osadów w morzu, estuariach i rzekach. Referaty te mogą stanowić inspirację przyszłych badań tych zjawisk w IBW PAN.


Littoral 2016

napisany przez janeksc w 24 października 2016

24 – 28 października w Biarritz (Francja) odbędzie się konferencja Littoral 2016 "The changing littoral. Anticipation and adaptation to climate change".

Podczas konferencji prezentacje przedstawią dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Maciej Paprota.

więcej informacji na stronie konferencji https://littoral2016.univ-pau.fr


Tydzień niemiecki

napisany przez janeksc w 18 października 2016

W ramach Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku w dniu 19 października 2016 odbędzie się Sympozjum Naukowe zatytułowane: "Sustainable and Inclusive Growth", a organizowane przez City University of Applied Sciences w Bremen.

Podczas sympozjum prezentacje tematyczne z ramienia Instytutu Budownictwa Wodnego wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Piotr Szmytkiewicz, zastępca dyrektora IBW PAN.

pobierz program pierwszego dnia obchodów (pdf: 48 KB)

W dniu 20 października 2016 Miasto Bremen organizuje obchody obejmujące warsztaty na Fregacie "Karlsruhe", wizyty studyjne oraz wieczorne przyjęcie. W ramach wizyty studyjnej Goście z Niemiec odwiedzą Instytut Budownictwa Wodnego.

pobierz program drugiego dnia obchodów (pdf: 48 KB)

pobierz program wizyty w IBW PAN (pdf: 40 KB)


Konferencja GAZ-SYSTEM

napisany przez janeksc w 7 października 2016

W dniu 19 października odbędzie się w Łebie Konferencja GAZ-SYSTEM z cyklu Podziemne Magazyny Gazu na temat „Podziemny Magazyn Gazu na obszarze Białogarda”.

W konferencji weźmie udział dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN i przedstawi referat pod tytułem „Wykorzystanie zasobów wodnych do ługowania kawern i zagospodarowanie solanki”.

pobierz program konferencji w pdf (447 KB)


Seminarium Niemiecko - Polskie

napisany przez janeksc w 7 października 2016

W dniach 11-12.10.2016 odbędzie się w Hamburgu Seminarium Niemiecko - Polskie, którego tematem będą „Brzegi Morza Północnego i Bałtyckiego w dobie zmian klimatycznych – synteza niemieckich i polskich strategii na rzecz rozwoju i prognozowania”

Instytut Budownictwa Wodnego reprezentowany będzie przez dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Małgorzatę Robakiewicz, prof. IBW PAN oraz dr Małgorzatę Bielecką, którzy wygłoszą nast. referaty:

Theoretical implications of empirical beach safety criterion based on long-term observations. /G. Różyński/

Impact of predicted climate change on the Vistula Lagoon hydrodynamics. /M. Robakiewicz/

Socio-economic scenarios of water quality change in the Vistula Lagoon. /M. Bielecka/

pobierz program spotkania w pdf (111 KB)


Inauguracyjne Wystąpienie Nowego Dyrektora

napisany przez janeksc w 6 października 2016

3 października w sali konferencyjnej IBW PAN odbyło się spotkanie pracowników Instytutu z dr. hab. inż. Waldemarem Świdzińskim prof. IBW PAN, który z pierwszym dniem października objął stanowisko Dyrektora Instytutu.

19 września 2016 roku, decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego, dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk na okres 4 lat. Decyzja ta została podjęta na podstawie rekomendacji komisji konkursowej. Z tej okazji, nowo powołany Dyrektor Instytutu zaprosił wszystkich pracowników na spotkanie inaugurujące, na którym przedstawił wizję działalności Instytutu w latach 2016-2020 oraz nakreślił cele i zadania, które chce zrealizować podczas pełnienia obowiązków dyrektora.