Nowości Wydawnictwa IBW PAN

napisany przez toni w 16 czerwca 2014


Pomiary falowania kontynuowane

napisany przez toni w 8 czerwca 2012

Po krótkiej przerwie technicznej kontynuowane są pomiary falowania w rejonie Lubiatowa. Podobnie jak w okresie ubiegłym, pomiary prowadzone są przy pomocy boi falowej Directional Waverider DWR-7 Mk.III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 15 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo:
http://mlb.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/camera
Zakończenie pomiarów planuje się nie wcześniej niż wiosną 2015 r.


Nowa książka

napisany przez toni w 20 kwietnia 2012

Nakładem Wydawnictwa IBW PAN ukazała się książka Andrzeja Sawickiego Zarys mechaniki gruntów sypkich. Jest to oryginalne przedstawienie mechaniki gruntów niespoistych na tle technik modelowania. Poruszane zagadnienia:

• rys historyczny, obszerna literatura źródłowa i uzupełniająca;
• opis deformacji gruntu przed osiągnięciem stanu granicznego;
• mechanika upłynnienia gruntu;
• oddziaływanie obciążeń cyklicznych;
• opis zjawiska breakout;
• elementy dynamiki dna morskiego;
• przybliżenie ważnych pojęć: dylatywność, kontraktywność, stan ustalony, niestabilność, dylatancja, obciążenie i odciążenie, dokładność predykcji, entropia;
• oryginalne dane empiryczne, które mogą być wykorzystane przy kalibracji i weryfikacji innych modeli gruntów.


Boja falowa

napisany przez toni w 4 sierpnia 2011

W czerwcu 2011 r. w rejonie Lubiatowa rozpoczęto pomiary falowania za pomocą boi falowej Directional Waverider Mk. III zakotwiczonej w odległości ok. 2 km od brzegu, na głębokości 16 m. Wyniki pomiarów, w tym również temperatura powierzchni morza, są podawane na stronie internetowej MLB Lubiatowo:
http://mlb.ibwpan.gda.pl/index.php/pl/camera
Zakończenie pomiarów przewiduje się w maju 2012 r.


Praca we Francji

napisany przez admin w 31 maja 2011

Oferty pracy naukowej we Francji: na stanowisku „Post-doctoral position” (12 miesięcy) oraz na stanowisku „PhD position” (36 miesięcy):
PD position PHD position


InnoDoktorant

napisany przez admin w 12 grudnia 2010

trzy loga

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
OGŁASZA KONKURS STYPENDIALNY DLA DOKTORANTÓW
REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU

„InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, III edycja”

Początek naboru wniosków: 04 października 2010 r.

Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami 60 doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.


AHEM, Vol. 57, No. 2

napisany przez admin w 20 listopada 2010

This issue of AHEM contains a series of papers constituting a part of the scientific material presented and discussed during the Polish-Russian Conference entitled “Coastal hydro-, litho- and morphodynamics in the east part of the Gulf of Gdansk”. The Conference was organised in Lubiatowo, nearby the IBWPAN Coastal Research Station (CRS), in the period from 25 to 28 May 2010.

A major objective of the event was to sum up recent studies by Russian and Polish researchers relating to the Conference topic. These studies, both theoretical and experimental, have been conducted for many years within a few Polish and Russian national projects, as well as under auspices of the joint Polish-Russian bilateral cooperation. One should acknowledge the latest project conducted under the agreement on scientific cooperation between the Polish Academy of Sciences and the Russian Academy of Sciences, namely “Dynamics of non-tidal shores and river mouths under anthropogenic pressure” (2008–2010) which will be followed by “Development of the scientific basis for shore protection of the South Baltic coast” (2011–2013). From the Polish party, this collaboration has been coordinated by Professor Zbigniew Pruszak (IBW PAN) while on the Russian side it has been led by Professor Ruben Kosyan (P.P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences, Southern Branch in Gelendzhik – SB IO RAS) until 2010 and will be coordinated by Dr. Boris Chubarenko (P.P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences, Atlantic Branch in Kaliningrad – AB IO RAS).


Pomiary falowania na Bałtyku

napisany przez admin w 17 października 2009

sztorm na BałtykuW ramach finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu badawczego pt. „Zmienność procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej wschodniej części Zatoki Gdańskiej” (decyzja/umowa nr 2805/B/P01/2008/35, nr projektu N N306 280535), realizowanego przez IBW PAN w okresie od 24.09.2008 r. do 23.09.2010 r., w porozumieniu z Urzędem Morskim w Gdyni prowadzone były pomiary falowania w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem boi falowej Directional Waverider, produkcji holenderskiej firmy DATAWELL B.V. (zob. fotografia)

Pomiary rozpoczęto w dniu 1 lipca 2009 r. a ich zakończenie nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2010 r. Boja falowa była zakotwiczona w rejonie Kątów Rybackich, na głębokości 20.5 m, w odległości ok. 2.4 km od linii brzegowej (19°14.54’ E, 54°22.76’ N).

sztorm na BałtykuW dniach 13-15 października 2009 r. zarejestrowano falowanie sztormowe, którego parametry dowodzą wystąpienia warunków na miarę ekstremów z kilkudziesięciu lat. W godzinach wieczornych 14 października maksymalna wysokość fali (Hmax) osiągnęła 11.82 m, wysokość fali znacznej (Hsig) wynosiła 6.89 m a średnia wysokość fal (Hśr) była równa 4.57 m. Średni okres fali w tym czasie wynosił 9.5 s. Zapis wysokości fal przedstawia załączony rysunek.

Sygnały pomierzone przez boję falową transmitowane były drogą radiową na ląd. Rejestracja falowania przez odbiornik i komputer odbywała się w pomieszczeniu Obchodu Ochrony Wybrzeża w Kątach Rybackich, udostępnionym przez Urząd Morski w Gdyni. Brak dostawy prądu uniemożliwił zapis falowania podczas szczytowej fazy sztormu. Niewykluczone, że wysokości fal w tej fazie trwania sztormu były wyższe od zapisanych wieczorem 14 października.