Tydzień niemiecki

napisany przez janeksc w 18 października 2016

W ramach Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku w dniu 19 października 2016 odbędzie się Sympozjum Naukowe zatytułowane: "Sustainable and Inclusive Growth", a organizowane przez City University of Applied Sciences w Bremen.

Podczas sympozjum prezentacje tematyczne z ramienia Instytutu Budownictwa Wodnego wygłosi dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN oraz dr inż. Piotr Szmytkiewicz, zastępca dyrektora IBW PAN.

pobierz program pierwszego dnia obchodów (pdf: 48 KB)

W dniu 20 października 2016 Miasto Bremen organizuje obchody obejmujące warsztaty na Fregacie "Karlsruhe", wizyty studyjne oraz wieczorne przyjęcie. W ramach wizyty studyjnej Goście z Niemiec odwiedzą Instytut Budownictwa Wodnego.

pobierz program drugiego dnia obchodów (pdf: 48 KB)

pobierz program wizyty w IBW PAN (pdf: 40 KB)


Konferencja GAZ-SYSTEM

napisany przez janeksc w 7 października 2016

W dniu 19 października odbędzie się w Łebie Konferencja GAZ-SYSTEM z cyklu Podziemne Magazyny Gazu na temat „Podziemny Magazyn Gazu na obszarze Białogarda”.

W konferencji weźmie udział dr hab. inż. Małgorzata Robakiewicz, prof. IBW PAN i przedstawi referat pod tytułem „Wykorzystanie zasobów wodnych do ługowania kawern i zagospodarowanie solanki”.

pobierz program konferencji w pdf (447 KB)


Seminarium Niemiecko - Polskie

napisany przez janeksc w 7 października 2016

W dniach 11-12.10.2016 odbędzie się w Hamburgu Seminarium Niemiecko - Polskie, którego tematem będą „Brzegi Morza Północnego i Bałtyckiego w dobie zmian klimatycznych – synteza niemieckich i polskich strategii na rzecz rozwoju i prognozowania”

Instytut Budownictwa Wodnego reprezentowany będzie przez dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Małgorzatę Robakiewicz, prof. IBW PAN oraz dr Małgorzatę Bielecką, którzy wygłoszą nast. referaty:

Theoretical implications of empirical beach safety criterion based on long-term observations. /G. Różyński/

Impact of predicted climate change on the Vistula Lagoon hydrodynamics. /M. Robakiewicz/

Socio-economic scenarios of water quality change in the Vistula Lagoon. /M. Bielecka/

pobierz program spotkania w pdf (111 KB)


Inauguracyjne Wystąpienie Nowego Dyrektora

napisany przez janeksc w 6 października 2016

3 października w sali konferencyjnej IBW PAN odbyło się spotkanie pracowników Instytutu z dr. hab. inż. Waldemarem Świdzińskim prof. IBW PAN, który z pierwszym dniem października objął stanowisko Dyrektora Instytutu.

19 września 2016 roku, decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego, dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk na okres 4 lat. Decyzja ta została podjęta na podstawie rekomendacji komisji konkursowej. Z tej okazji, nowo powołany Dyrektor Instytutu zaprosił wszystkich pracowników na spotkanie inaugurujące, na którym przedstawił wizję działalności Instytutu w latach 2016-2020 oraz nakreślił cele i zadania, które chce zrealizować podczas pełnienia obowiązków dyrektora.


Konkurs na stanowisko Dyrektora IBW PAN

napisany przez mawal w 13 lipca 2016

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 października 2016 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.

więcej informacji


Konkurs fotograficzny „Ja i mój brzeg Bałtyku”

napisany przez toni w 20 czerwca 2016

Organizatorzy ogólnobałtyckiego konkursu „Ja i mój brzeg Bałtyku“ zapraszają do uczestnictwa w konkursie, który będzie trwał do 15-go września br. Przedmiotem konkursu będą zdjęcia brzegów Bałtyku przedstawiające krajobrazy, regiony ekonomiczne lub środowisko naturalne.

Zarówno Morze Bałtyckie jak i jego brzegi mają unikalny charakter: fenomenalne warunki naturalne, niesamowite krajobrazy, inspirujące odbicia w wodzie, a także my, ludzie i nasza kultura, która z jednej strony jest tak różna w krajach pomiędzy Danią a Estonią, lecz z drugiej ma cechy typowe dla życia nad największym na świecie słonawym zbiornikiem wodnym. Pokażcie nam ten świat, tak żebyśmy stali się jego częścią!

Konkurs “Ja i mój brzeg Bałtyku” w terminie od 13-go czerwca do 15-go września 2016 r. zaprasza do przedstawienia wieloaspektowego życia wokół Bałtyku i uchwycenia zarówno typowych jak też niezwykłych jego momentów związanych z życiem nad i na Morzu Bałtyckim. Osobami uczestniczącymi w konkursie mogą być wszyscy mieszkańcy żyjący nad Morzem Bałtyckim, jak również turyści i przyjezdni: mieszkańcy nadmorskich miast i gmin, rybacy, żeglarze, spacerowicze oraz osoby uprawiające sporty wodne.


Delty i estuaria rzeczne

napisany przez toni w 18 listopada 2015

Wydawnictwo IBW PAN wydało książkę Zbigniewa Pruszaka i Marka Szmytkiewicza Delta Wisły: ogólne mechanizmy tworzenia się delt i estuariów rzecznych. Jest to syntetyczno-zbiorcze kompendium obecnej wiedzy na temat ujścia rzeki Wisły i jednocześnie pokazuje najważniejsze kluczowe mechanizmy oraz procesy tworzenia się i rozwoju w różnych (nawet geologicznych) skalach czasowo-przestrzennych wybranych ujść rzecznych/delt/estuariów na świecie. W takim ujęciu monografia ta ma charakter informatora ogólnego o ujściach rzecznych, a bardziej szczegółowy o ujściu Wisły. Omawiane szerzej historyczne procesy tworzące deltę Wisły są ściśle związane z wykonywanymi na tym tle różnymi przedsięwzięciami technicznymi. Do monografii włączone zostały elementy technicznej regulacji ujścia rzeki/delty w celu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, często towarzyszących terenom wysoko zurbanizowanym. W tym przypadku są to Aglomeracja Gdańska oraz ważne, z rolniczego punktu widzenia, Żuławy. Ciekawym składnikiem Delty Wisły jest dynamicznie zmieniający się jej stożek ujściowy. Bliższe spojrzenie w monografii na ewolucję stożka ujściowego zdaniem autorów jest dodatkowym ciekawym jej elementem.


Nowości Wydawnictwa IBW PAN

napisany przez toni w 16 czerwca 2014