Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wojciech Majewski

Imię i nazwisko: Wojciech Majewski, Prof. dr hab. inż.

Stanowisko: Profesor

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: A42
tel.: (+48)585222942
e-mail: d806225cc0a2aea722d04ad797134d66f9b3

 • gospodarka wodna, budownictwo wodne, hydraulika rzek i zbiorników

Projekty:

 • Projekt badawczy zamawiany 061/T07/2001, Metodyczne podstawy narodowego planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce, KBN, 2001-2005
 • Modernizacja prawego brzegu w ujściu rzeki Wisły, RZGW Gdańsk, Etap I, 2002 r.
 • Model rozrządu wód węzła gdańskiego dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni rzeki Martwej Wisły (Żuławy Gdańskie i Miasto Gdańsk), RZGW Gdańsk, 2003-2004

Konferencje:

 • International Conference: Preservation of engineering heritage, Gdańsk Outlook, Politechnika Gdańska, 2000 r. referat
 • 15 th International Symposium on Ice, Gdańsk 2000 r. organizator i wykład
 • International Conference: New approaches to river management, Leiden, Holandia 2000 r. referat
 • Konferencja: Odnawialne źródła energii w XXI wieku, Warszawa 2001 r. referat
 • Konferencja: Wizja gospodarki wodnej w Polsce w XXI wieku, Wrocław 2001 r. referat
 • Sympozjum: Perspektywy transportu śródlądowego w Polsce, Polski Rejestr Statków, Gdańsk 2001 r. referat
 • 4 th DHI Software Conference, Dania, referat
 • XXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Sasino, organizator i referat
 • III Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo i trwałość budowli wodnych, AR Wrocław 2001 r.
 • Okrągły Stół - Powódź 2001, IMGW Warszawa , referat
 • Second Annual IIASA-DPRI, Integrated Disaster Risk Management, 2001 r. Laksenburg, Austria
 • Konferencja GTN Powódź w Gdańsku 2001, Gdańsk 2002 r.
 • V International Conference on Hydroscience and Engineering, Warszawa 2002 r, referat
 • XXII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Lubniewice 2002 r. organizator i wykład
 • Światowy Dzień Wody 2003, Warszawa, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, Ministerstwo Środowiska, organizator i wprowadzenie
 • X Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Kielce 2003 r. referat
 • XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Tleń 2003 r. organizator i wykład
 • European Conference on coastal zone research: An ELOISE approach, Gdańsk 2003 r. referat
 • 4 th Study Conference on Baltex, Rugia, 2004 r. referat
 • 17 th International Symposium on Ice, St. Petersburg, 2004 r. referat
 • Światowy Dzień Wody 2004, Warszawa, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, Ministerstwo Środowiska, organizator i wprowdzenie
 • Światowy Dzień Wody 2004, Warszawa, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, Ministerstwo Środowiska, organizator i wprowdzenie
 • XXIV International School of Hydraulics, Jastrzębia Góra 2004 r. CEM/IBW, organizator i wykład
 • Seminarium: Nowe podejście do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej, Gdańsk, CEM/IBW, wykład
 • Światowy Dzień Wody 2005, Warszawa, Komitet Gospodarki Wodnej PAN/ Ministerstwo Środowiska, organizator i wprowadzenie
 • Seminar: Sediment transport in rivers and transitional waters, CEM/IBW Sobieszewo, 2005 r.
 • Sympozjum Ogólnokrajowe Hydrotechnika VII, 2005 r. referat
 • XXV International School of Hydraulics, Debrzyno, 2005 r. CEM/IBW organizator, wykład i referat
 • 3 rd International Symposium on flood defence, Nijmegen, Holandia 2005 r. Referat wprowadzający

Książki

cover Wojciech Majewski
Wpływ pokrywy lodowej na charakterystykę hydrauliczną zbiorników przepływowych na rzekach nizinnych na przykładzie zbiornika Włocławek
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN:
rok wydania: 1987
język: pl

Streszczenie:


cover Majewski W.
Introduction to water resources management in environmental engineering
wydawca: Wydawnictwo IBW PAN
ISBN: 8385708693
rok wydania: 2005
język: en

Streszczenie: Książka pt. Wprowadzenie do gospodarki wodnej w inżynierii środowiska została przygotowana w oparciu o wykłady Autora na Politechnice Gdańskiej, jak również przy wykorzystaniu jego bogatego doświadczenia badawczego w dziedzinie budowli hydrotechnicznych, inżynierii wodnej i gospodarki wodnej nabytego w czasie pracy w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku.
W pierwszych rozdziałach książki opisano obieg wody na naszym globie oraz podstawowe właściwości wody. Przedstawiono znaczenie wody we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka. Podstawowe informacje z hydrauliki obejmują przepływ laminarny i turbulentny, przepływ w kanałach otwartych i przewodach pod ciśnieniem, jak również przepływ wód gruntowych. Informacje z hydrologii przedstawiają podstawowe procesy fizyczne, takie jak opady, parowanie spływ powierzchniowy i odpływ. Ten rozdział przedstawia również zasady bilansu wodnego, opis zlewni rzecznej, przepływ w rzekach i pomiary hydrometryczne. Dwa następne rozdziały dotyczą podstawowych informacji o różnego rodzaju budowlach hydrotechnicznych i elektrowniach wodnych.
Zasoby wodne świata, Europy i Polski są przedstawione razem z takimi problemami jak gospodarka wodna, jakość wody czy systemy wodno-gospodarcze. Krótkie informacje podano o zbiornikach wodnych i ich eksploatacji, nawadnianiu i odwadnianiu, powodziach i suszach jak również żegludze śródlądowej.
Podano definicję i charakterystykę zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowanej gospodarki wodnej. Książka kończy się informacjami o Polskim Prawie Wodnym i Ramowej Dyrektywie Wodnej UE. Jako załączniki dołączono angielsko-polski słownik określeń technicznych, podstawowe jednostki fizyczne oraz wykaz symboli użytych w książce.


cover Majewski W.
Przepływ w kanałach otwartych z uwzględnieniem zjawisk lodowych
wydawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ISBN: 9788361102120
rok wydania: 2009
język: pl

Streszczenie:


cover Majewski W.
Powódź w Gdańsku w lipcu 2001
wydawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ISBN: 9788361102397
rok wydania: 2010
język: pl

Streszczenie:


cover Majewski W.
Monografia Dolnej Wisły
wydawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ISBN: 9788364979118
rok wydania: 2016
język: pl

Streszczenie:


Artykuły

 1. Majewski W.: XVII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki. Gospodarka Wodna, R. 58, Nr 1, 1998, str. 38-39
 2. Majewski W.: XXVII Kongres IAHR. Gospodarka Wodna, R. 58, Nr 2, 1998, str. 76-78
 3. Majewski W.: Smuga pustki na mapie. Rozmowa o Wiśle. Gospodarka Wodna, R. 58, Nr 6, 1998, str. 233-234
 4. Majewski W.: Powódź lipiec 1997. Pismo PG, T 6, Nr 4, 1998, str. 19-21
 5. Majewski W.: Powodzie zatorowe na Dolnej Wiśle. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, Nr 2, 1998, str. 69-73
 6. Majewski W.: Niemiecko-polskie kolokwium ściekow. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 19, Nr 4, 1998, str. 213-214
 7. Majewski W.: XXVIII Kongres IAHR. Gospodarka Wodna, R. 59, Nr 11, 1999, str. 396-398
 8. Majewski W.: 45 lat Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 20, Nr 1, 1999, str. 3-4
 9. Jasińska E., Majewski W.: Badania i modelowanie hydrodynamiki i jakości wód w estuariach Odry dla potrzeb modernizacji toru wodnego Szczecin - Świnoujście. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 9, 2000, str. 123-124
 10. Majewski W.: XV Międzynarodowe Sympozjum Problemów Lodowych. Gospodarka Wodna, R. 60, nr 11, 2000, str. 435-436
 11. Majewski W.: Osiągnięcia i perspektywy rozwoju badań naukowych w dziedzinie inżynierii wodnej i geotechniki w regionie pomorskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 6, 2000, str. 311-315
 12. Majewski W.: Miedzynarodowe Sympozjum Problemów Lodowych Gdańsk 28 sierpnia - 1 września 2000. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 21, nr 6, 2000, str. 324-325
 13. Majewski W.: Przepływ w korytach rzecznych z pokrywą lodową. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia, nr 11, 2001, str. 104-106
 14. Majewski W.: Zapory a rozwój gospodarczy, Raport Światowej Komisji do spraw Zapór, Głos w dyskusji. Gospodarka Wodna, R. 61, nr 11, 2001, str. 445-457
 15. Majewski W.: XX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych. Gospodarka Wodna, R. 61, nr 2, 2001, str. 81-
 16. Majewski W.: Światowy Dzień Wody 2001 r. Gospodarka Wodna, R. 61, nr 6, 2001, str. 228-230
 17. Majewski W.: Prof. Stanisław Hueckel - dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku w latach 1961-1974. Inżynieria Morska i Geotechnika, Vol. 22, nr 6, 2001, str. 317-319
 18. Majewski W.: WWF mija się z prawdą?. EKO Finanse, nr 4/38, 2002, str. 26-35
 19. Majewski W.: Uwagi do studium WWF nt. kompleksowego rozwiązania problemów stopnia wodnego Włocławek. Środowisko, R. 10, nr 7, 2002, str. 24-29
 20. Majewski W.: Powódź w Gdańsku w lipcu 2001. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 1, 2002, str. 21-23
 21. Majewski W.: Gdańska powódź 2001. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 11, 2002, str. 482-
 22. Majewski W.: Uwagi do studium WWF nt. kompleksowego rozwiązania problemów stopnia wodnego Włocławek. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 4, 2002, str. 144-149
 23. Majewski W.: Zagospodarowanie dolnej Wisły. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 5, 2002, str. 184-
 24. Majewski W.: 50-lecie działalności Komisji Gospodarki Wodnej PAN. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 5, 2002, str. 219-220
 25. Majewski W.: Odpowiedź na: Prawdy i mity o stopniu i zbiorniku wodnym we Włocławku A. Jacewicz, J. Żelaziński, T. Żylicz. Gospodarka Wodna, R. 62, nr 8, 2002, str. 329-330
 26. Majewski W.: Flowing through time. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 49, No. 3, 2002, str. 11-19
 27. Majewski W.: Światowy Rok Słodkiej Wody. Biznes i Ekologia, Nr 36, 2003, str. 12-13
 28. Majewski W.: Światowy Dzień Wody 2003 - Woda dla przyszłości, 2003 Światowy Rok Słodkiej Wody. Gospodarka Wodna, R. 63, Nr 6, 2003, str. 228-230
 29. Majewski W.: 50 years of the Institute of Hydroengineering in Gdańsk. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 50, No. 3, 2003, str. 151-154
 30. Majewski W.: Determination of roughness coefficient of the underside of ice cover. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 50, No. 3, 2003, str. 219-228
 31. Majewski W.: Fighting floods. Academia, the Magazine of the Polish Academy of Sciences, No. 1, 2004, str. 48-49
 32. Majewski W.: 50 lat Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Kronika. Gospodarka Wodna, R. 64, Nr 2, 2004, str. 78-80
 33. Majewski W.: Światowy Dzień Wody 2004. Gospodarka Wodna, R. 64, Nr 8, 2004, str. 338-341
 34. Majewski W.: Learn to live with floods. Academia, the Magazine of the Polish Academy of Sciences, No. 1 (5), 2005, str. 30-31
 35. Majewski W.: Jak żyć z powodziami. Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk, Nr 1 (1), 2005, str. 30-31
 36. Majewski W.: Co będzie ze stopniem Nieszawa?. Biznes i Ekologia, Nr 47, 2005, str. 8-9
 37. Majewski W.: Światowy Dzień Wody 2005. Gospodarka Wodna, R. 65, Nr 3, 2005, str. 89-
 38. Majewski W.: III Międzynarodowe Sympozjum - Ochrona przed powodzią, Nijmegen (Holandia). Gospodarka Wodna, R. 65, Nr 9, 2005, str. 379-380
 39. Majewski W.: Światowy Dzień Wody 2006. Gospodarka Wodna, R. 66, Nr 3, 2006, str. II-
 40. Majewski W.: 25 lat Szkół Hydrauliki. Gospodarka Wodna, R. 66, Nr 4, 2006, str. 158-161

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

 1. Majewski W.: The development of hydraulic modelling in Gdańsk. W: 100 Jahre Hubert-Engels Laboratorium. Red. , Technische Universität Dresden, Wasserbauliche Mitteilungen 1998, str. 19-27
 2. Majewski W.: Zabytkowa Kuźnia Wodna na Potoku Jelitkowskim. W: Zabytki Hydrotechniki województw gdańskiego i elbląskiego, cz. 1. Red. R. Klima, Gdański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Centralne Muzeum Morskie 1999, str. 13-19
 3. Majewski W.: Historia Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w pięćdziesięcioleciu 1953-2003. W: 50 lat Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Fakty - Wydarzenia - Ludzie. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2003, str. 7-32
 4. Majewski W.: Hydrauliczne badania modelowe i nie tylko. W: 50 lat Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Fakty - Wydarzenia - Ludzie. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2003, str. 79-96
 5. Majewski W.: Powódź w Gdańsku w lipcu 2001 r. Propozycje zabezpieczenia w przyszłości. W: Powódź w Gdańsku 2001. Red. J. Cyberski, Gdańskie Towarzystwo Naukowe 2003, str. 81-88
 6. Jarzębińska T., Majewski W.: Zagrożenia powodziowe Żuław Wiślanych i Gdańska. W: Problemy hydrotechniki. Współczesne podstawy planowania i projektowania w inżynierii i gospodarce wodnej. Red. Rogala R., Kostecki S. W., Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2003, str. 162-173
 7. Jasińska E., Majewski W., Niemirycz E., Walkowiak A.: Ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych. W: Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne dla wskazania części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych. Red. Nachlik E., Politechnika Krakowska 2004, Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 318, Seria: Inżynieria Środowiska, str. 113-122
 8. Jasińska E., Majewski W.: Zagrożenia powodziowe w zlewni Raduni. W: Charakterystyka Raduni i jej zlewni w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 134-156
 9. Jasińska E., Majewski W.: Charakterystyka warunków społeczno-gospodarczych. W: Charakterystyka Raduni i jej zlewni w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 31-47
 10. Jasińska E., Majewski W.: Charakterystyka Raduni jako obszaru hydrograficznego. W: Charakterystyka Raduni i jej zlewni w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Red. Majewski W., Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 9-30
 11. Gręplowska Z., Jarząbek A., Mazoń S., Nachlik E., Duda R., Paszkiewicz M., Stach-Kalarus M., Szczepańska J., Szczepański A., Witczak S., Zdechlik R., Kindler J., Pusłowska-Tyszewska D., Tyszewski S., Jarzębińska T., Majewski W., Jasińska E., Wołoszyn E., Zaradny H.: Dorzecze Wisły: zlewnia Raby, zlewnia górnej Narwii, zlewnia Raduni. W: Podstawy metodyczne i standardy zintegrowanego planowania w gospodarce wodnej. Red. Drużyńska E., Nachlik E., Politechnika Krakowska 2006, Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 341, Seria: Inżynieria Środowiska, str. 214-263

Publikacje w materiałach konferencyjnych

 1. Kapiński J., Majewski W.: Przepływ wód podgrzanych w rzece swobodnie płynącej w rejonie ujęcia i zrzutu wody chłodzącej. W: XIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki: współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych. Materiały Szkoły. Wydawnictwo IBW PAN 1993, str. 131-140 , XIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki: współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 21-24 września 1993, Kraków-Szczyrk
 2. Majewski W.: Powódź na Renie w latach 1993/4 i 1995. W: Materiały XVIII Ogólnopolskiej Szkoły Hydrauliki. Wydawnictwo IBW PAN 1998, str. 81-87 , XVIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, 1998, Zawoja
 3. Majewski W.: Comprehensive management of the Lower Vistula. W: Proceedings of International Conference on European River Development. 1998, str. 285-291 , International Conference on European River Development, 16-18 April 1998, Budapest, Hungary
 4. Majewski W.: Zaopatrzenie w wodę kanałów żeglugowych. W: Osiągnięcia XXIX Miedzynarodowego Kongresu Żeglugi Haga 1998. Seminarium Naukowo-Techniczne. Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego 1999, Materiały Instytutu Morskiego, Nr 893, str. 37-42 , Osiągnięcia XXIX Miedzynarodowego Kongresu Żeglugi Haga 1998. Seminarium Naukowo-Techniczne, 1 grudnia 1998, Gdańsk
 5. Kaźmierski J., Majewski W.: Lake hydrodynamics caused by the operation of pomped-storage powerplant. W: Proceedings: Hydraulic engineering for sustainable water resources management at the turn of the Millenium, Abstract Vol. International Association for Hydraulic Research 1999, str. 294-294 , XXVIII IAHR Congres, Hydraulic engineering for sustainable water resources management at the turn of the millennium, 22-27 August 1999, Graz/Austria
 6. Geneja M., Jarzębińska T., Majewski W.: Problems of lake eutrophication caused by the operation of pumped-storage powerplant. W: Proceedings: Hydraulic engineering for sustainable water resources management at the turn of the Millenium, Abstract Vol. International Association for Hydraulic Research 1999, str. 322-322 , XXVIII IAHR Congres, Hydraulic engineering for sustainable water resources management at the turn of the millennium, 22-27 August 1999, Graz/Austria
 7. Jasińska E., Majewski W.: Modelowanie matematyczne i fizyczne hydrodynamiki Estuarium Odry. W: Materiały XIX Ogólnopolskiej Szkoły Hydrauliki. Wydawnictwo IBW PAN 1999, str. 193-198 , XIX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, 1999, Frombork
 8. Geneja M., Jarzębińska T., Kaźmierski J., Majewski W.: Wplyw elektrowni Szczytowo-pompowej na jezioro Żarnowieckie (Zbiornik Dolny). W: Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych, na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko, Konferencja Naukowo Techniczna. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu 1999, str. 313-328 , Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych, na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko, Konferencja Naukowo Techniczna, 20-21 maja 1999, Uniejów
 9. Jarzębińska T., Józefowicz W., Majewski W.: Zastosowanie ekologicznych systemów roślinnych do umacniania i odnowy brzegów rzecznych. W: Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy, Międzynarodowa konferencja z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, materiały konferencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1999, str. 201-208 , Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy, Międzynarodowa konferencja z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, 1-4 września 1999, Kazimierz Dolny
 10. Jarzębińska T., Majewski W.: Environmental impact assesment of pumped-storage powerplant on Lake Żarnowiec. W: 7th Conference Problems of Hydroengineering. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 1999, str. 206-214 , 7th Conference Problems of Hydroengineering, 19-21 maja 1999, Wrocław, Lądek Zdrój
 11. Majewski W.: Hydroinformatics in water resources management. W: 7th Conference Problems of Hydroengineering. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 1999, str. 25-33 , 7th Conference Problems of Hydroengineering, 19-21 maja 1999, Wrocław, Lądek Zdrój
 12. Majewski W.: Przyczyny, przebieg i skutki powodzi oraz sposoby zapobiegania ich negatywnym oddziaływaniom. W: Awarie budowlane. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna. Referaty problemowe. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 1999, str. 141-154 , Awarie budowlane. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna, 19-22 maja 1999, Szczecin, Międzyzdroje
 13. Majewski W.: Reasons, run and consequences of the 1997 July flood in Poland. W: Recent developments in civil engineering and environmental engineering, IV th German-Polish Symposium, University of Kaiserslautern. ARUBI, Universitat Kaiserslautern 1999, str. 89-92 , IV th German-Polish Symposium, June 1999,
 14. Majewski W.: Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym. W: Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie, Seminarium. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji; IX, IPWC 1999, str. 7-23 , Bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie, Seminarium, 29 stycznia 1999, Warszawa
 15. Majewski W.: Techniczne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania przyszłego zagospodarowania dolnej Wisły. W: Problemy zagospodarowania Dolnej Wisły, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Środowiska 1999, str. 22-30 , Problemy zagospodarowania Dolnej Wisły. Konferencja Naukowo-Techniczna, 26 marca 1999, Gdańsk
 16. Nienhuis P. H., Chojnacki J. C., Harms O., Majewski W., Parzonka W., Prus T.: Elbe, Odra and Vistula: Reference rivers for the restoration of biodiversity and habitat quality. W: Materiały konferencji "New approaches to river management". Backhuys Publishers 2000, str. 65-84 , New approaches to river management, 2000, Leiden, Netherlands
 17. Jasińska E., Majewski W.: Hydruliczne badania modelowe rejonu I Bramy Torowej na Zalewie Szczecińskim. W: Materiały XX Ogólnopolskiej Szkoły Hydrauliki. Wydawnictwo IBW PAN 2000, str. 83-88 , XX Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, 2000, Kraków, Ustroń Jaszowiec
 18. Jarzębińska T., Majewski W.: Changes and their consequences of the estuarine section of the Vistula River. W: International Conference, Preservation of the Engineering Heritage. Technical University of Gdańsk 2000, str. 127-132 , International Conference, Preservation of the Engineering Heritage, Gdańsk Outlook 2000, 2000, Gdańsk
 19. Grześ M., Majewski W.: River ice problems on the Lower Vistula. W: 15 th International Symposium on Ice. Proceedings Vol. 1. Wydawnictwo IBW PAN, IAHR 2000, str. 97-104 , 15th International Symposium on Ice, August 28 - September 1, 2000, Gdańsk/Poland
 20. Majewski W.: Poland, Gdańsk, Vistula River and ice problems. W: 15 th International Symposium on Ice. Proceedings Vol. 2. Wydawnictwo IBW PAN, IAHR 2000, str. 17-28 , 15th International Symposium on Ice, August 28 - September 1, 2000, Gdańsk/Poland
 21. Majewski W.: Problematyka gospodarki wodnej w Polsce. W: Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku. IMS Sp. z oo. 2001, Biblioteka Partnerstwa dla Odry, 3, str. 11-13 , Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku, 13-14 listopada 2000, Wrocław
 22. Majewski W.: Problemy strategii zagospodarowania dolnej Wisły. W: Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku. IMS Sp. z oo. 2001, Biblioteka Partnerstwa dla Odry, 3, str. 37-48 , Wizja gospodarki wodnej w Polsce XXI wieku, 13-14 listopada 2000, Wrocław
 23. Majewski W., Jarzębińska T.: Powódź w Gdańsku w lipcu 2001. W: XXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały szkoły. Wydawnictwo IBW PAN 2001, str. 73-79 , XXI Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne Problemy Hydrauliki Wód Śródlądowych, 17-21 września 2001, Sasino
 24. Majewski W.: Możliwości wykorzystania energetycznego dolnej Wisły. W: Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku, Materiały z Międzynarodowej Konferencji. Europejskie Centrum Energii Odnawialnej 2001, str. 242-247 , Międzynarodowa Konferencja Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku, 10-11 grudnia 2001, Warszawa
 25. Majewski W., Jarzębińska T.: Budowle hydrotechniczne na śródlądowych drogach wodnych w Polsce. W: Sympozjum Perspektywy Transportu Śródlądowego w Polsce. Polski Rejestr Statków 2001, str. 37-50 , Sympozjum Perspektywy Transportu Śródlądowego w Polsce, ,
 26. Majewski W., Kolerski T.: Flow in open channels with ice cover. W: Book of Abstracts including CD-ROM with full text of the paper with Proceedings, 4th DHI Software Conference. Water Resources Track. 2001, str. - , 4th DHI Software Conference, 6-8 June 2001,
 27. Majewski W.: Budowle hydrotechniczne i hydroenergetyczne w świetle nowych aktów prawnych. W: Bezpieczeństwo i trwałość budowli wodnych, III Konferencja Naukowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu 2002, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 437. Konferencje XXXV, str. 207-215 , Bezpieczeństwo i trwałość budowli wodnych, III Konferencja Naukowa, 27-29.05.2002, Kamień Śląski
 28. Majewski W.: Problemy stopnia wodnego Włocławek. W: XXII Ogolnópolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Wydawnictwo IBW PAN 2002, str. 11-26 , XXII Ogolnópolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 9-13 września 2002, Lubniewice
 29. Majewski W.: Flood Gdańsk in July 2001. W: Second Annual IIASA-DPRI Meeting on Integrated Disaster Risk Management: Megacity Vulnerability and Resilience IIASA. International Institute for Applied Systems Analysis 2002, str. 48-49 , Second Annual IIASA-DPRI Meeting on Integrated Disaster Risk Management: Megacity Vulnerability and Resilience. Abstracts (Full text of the paper Web:www.iiasa.ac.at), July 29-31 2002, Laxenburg, Austria
 30. Majewski W.: Hydraulic project Włocławek and its problems. W: Advances in hydro-science and engineering, Proceedings of the 5th International Conference on Hydro-Science and Engineering, Abstracts, Vol. V [Full text on CDROM]. Warsaw University of Technology 2002, str. 251- , Advances in hydro-science and engineering, The 5th International Conference on Hydro-Science and Engineering, September 18-20 2002,
 31. Majewski W.: Powódź w Gdańsku w lipcu 2001. W: Powódź 2001, Okrągły Stół. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2002, str. 67-74 , Powódź 2001, Okrągły Stół, 12 lutego 2002, Warszawa
 32. Robakiewicz M., Gąsiorowski D., Jasińska E., Kapiński J., Kolerski T., Majewski W., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Poprawa drożności ujścia Wisły - amaliza przy wykorzystaniu modelowania matematycznego. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Wydawnictwo IBW PAN 2003, str. 103-108 , XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń
 33. Jasińska E., Majewski W.: Problemy ochrony przeciwpowodziowej Gdańska. W: XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, Materiały Szkoły. Wydawnictwo IBW PAN 2003, str. 11-22 , XXIII Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki, Współczesne problemy hydrauliki wód śródlądowych, 8-12 września 2003, Tleń
 34. Majewski W.: Stopień wodny Włocławek - Poważny problem czy osiągnięcie hydrotechniczne. W: X Jubileuszowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 2003, str. 253-263 , X Jubileuszowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, 16-18 czerwca 2003, Kielce
 35. Majewski W.: Comprehensive studies of Lake Żarnowiec. W: XXIV International School of Hydraulics. Hydraulic Problems in Environmental Engineering. Wydawnictwo IBW PAN 2004, str. 11-24 , XXIV International School of Hydraulics: Hydraulic Problems in Environmental Engineering, September 13-17 2004, Jastrzębia Góra
 36. Majewski W.: Światowy Dzień Wody 2004. W: Woda i kataklizmy, Materiały z posiedzenia Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk z okazji Światowego Dnia Wody. Wydawnictwo IBW PAN 2004, str. 9-18 , Posiedzenia Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk z okazji Światowego Dnia Wody, 29 marca 2004, Warszawa
 37. Majewski W.: Powodzie: od ochrony przeciwpowodziowej do zarządzania powodzią. W: Seminarium: Nowe podejście do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej. Wydawnictwo IBW PAN 2004, str. 13-24 , Seminarium: Nowe podejście do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej, 21-22 października 2004, Gdańsk
 38. Jasińska E., Majewski W.: Flood Problems in the City of Gdańsk. W: 39th Defra Flood & Coastal Management Conference 2004. Department for Environment Food and Rural Affairs, The University of York 2004, str. 05B.2.1-05B.2.12 , 39th Defra Flood & Coastal Management Conference 2004, 29 June-1 July 2004, The University of York
 39. Majewski W.: Flood in Gdańsk in 2001, Reasons, run and mitigation measures. W: Fourth Study Conference on BALTEX, Conference Proceedings. International BALTEX Secretariat 2004, str. 13-24 , Fourth Study Conference on BALTEX, 24-28 May 2004, Gudhjem, Bornholm, Denmark
 40. Majewski W., Kolerski T.: Ice jams in the mouth of Vistula River and the danger of floods. W: Proceedings of the 17th International Symposium on Ice. IAHR 2004, str. 241-246 , 17th International Symposium on Ice, ,
 41. Kolerski T., Majewski W., Olszewski T.: Operation of Storm Gates during flood in Gdańsk Water Node. W: XXV International School of Hydraulics: Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive. Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 131-138 , XXV International School of Hydraulics: Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive, September 12-16, 2005, Debrzyno
 42. Majewski W.: Progress in hydraulic research during past 25 years. W: XXV International School of Hydraulics: Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive. Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 23-31 , XXV International School of Hydraulics: Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive, September 12-16, 2005, Debrzyno
 43. Majewski W., Jarzębińska T., Jasińska E., Wołoszyn E.: Characteristics of the Radunia River and its catchment in view of WFD. W: XXV International School of Hydraulics: Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive. Wydawnictwo IBW PAN 2005, str. 85-95 , XXV International School of Hydraulics: Hydraulic and Environmental Problems in Open Channel Flows in View of Water Framework Directive, September 12-16, 2005, Debrzyno
 44. Majewski W.: Zabezpieczenie Gdańska przed powodzią typu opadowego. W: Hydrotechnika VII'2005: Sympozjum ogólnokrajowe. Materiały. Śląska Rada NOT w Katowicach 2005, str. 227-236 , Hydrotechnika VII'2005: Sympozjum ogólnokrajowe, 17-19 maja 2005, Ustroń
 45. Majewski W., Jasińska E.: Protection of the city of Gdańsk against flash flood (Flood 2001). W: Floods, from Defence to Management: symposium papers. A.A. Balkema Publishers 2005, str. - , 3rd International Symposium on Flood Defence, 25-27 May 2005, Nijmegen, The Netherlands
 46. Majewski W.: Measures and solutions for flood management.Local case - flash flood in Gdańsk 2001. W: Floods, from Defence to Management: Symposium Proceedings. A.A. Balkema 2006, str. 205-215 , 3rd International Symposium on Flood Defence, 25-27 May 2005, Nijmegen, The Netherlands

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku