Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Zapytanie ofertowe nr 1/WIS/2022

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa wykonania otworów geotechnicznych w rejonie hałdy fosfogipsu w Wiślince wraz z poborem prób do badań laboratoryjnych i instalacją inklinometrów.

Więce informacji można znaleźć w czterech poniższych dokumentach:

  1. zapytanie ofertowe,
  2. załącznik 1, formularz ofertowy,
  3. załącznik 2, wzór umowy,
  4. załącznik 3, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi z dnia 27 maja 2022 do zapytania ofertowego.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku