Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienie publiczne nr 01/12/OM/2021

Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2021 r. o przetargu nieograniczonym pn.:

Ochrona mienia Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, monitoring

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert z 20 stycznia 2022 r.

Pytania i odpowiedzi z 4 stycznia 2022 r.

Komunikat z 7 stycznia 2022, informacje techniczne dotyczące składanej oferty:

Zamawiający doprecyzowuje, że w związku z przejściowymi problemami w pracy z systemem ezamowienia.gov.pl wymagane w postępowaniu pliki w tym formularz oferty składający ofertę pobiera ze strony: http://www.ibwpan.gda.pl/przetargi w celu ich uzupełnienia, podpisania podpisem elektronicznym oraz przesłania na portal ezamowienia.gov.pl do dnia 10 stycznia 2022 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania w formacie DOCX:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku