Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Aleksandra Korzec

Imię i nazwisko: Aleksandra Korzec, dr inż.

Stanowisko: adiunkt

Kontakt:
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
Kościerska 7
80-328 Gdańsk
pokój: E10
tel.: (+48)585222960
e-mail: ce452859f2b1a9b312d8468e80164266eebbccad8ec0

Książki

Artykuły

  1. Korzec A.: Wyznaczanie odporności skał na pękanie na przykładzie granitu ze złoża Grabina Śląska. Przegląd Geologiczny, Tom 61, Nr 10, 2013, str. 576-582
  2. Świdziński W., Korzec A.: Ocena dynamicznej odpowiedzi zapór ziemnych w świetle aktualnych unormowań. Inżynieria Morska i Geotechnika, R. 36, Nr 3, 2015, str. 489-494
  3. Korzec A.: The effect of the vertical acceleration on stability assessment of seismically loaded earth dams. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Vol. 63, No.2-3, 2016, str. 101-120 , DOI: 10.1515/heem-2016-0007
  4. Korzec A.: Effect of vertical component in seismic acceleration on the stability of earth dams. Annual Report, Polish Academy of Sciences, 2017, str. 56-58

Publikacje w opracowaniach zbiorowych

  1. Świdziński W., Korzec A., Woźniczko K.: Stability analysis of Zelazny Most tailings dam loaded by mining-induced earthquakes. W: Seismic behaviour and design of irregular and complex civil structures II. Red. Zembaty Z., De Stefano M., Springer 2016, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, 40, str. 303-311
  2. Korzec A., Świdziński W.: Kryteria oceny odpowiedzi dynamicznej zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie. W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii. Red. Bzówka J., Łupieżowiec M., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2017, Monografia - Politechnika Śląska, 651, str. 229-238

Publikacje w materiałach konferencyjnych

  1. Świdziński W., Korzec A.: Numerical modelling of the seismically induced deformation of tailings dam. W: Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development: XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. ICE Publishing 2015, str. 2189-2194 , XVI European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 13-17 September 2015, Edinburgh

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku