Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż Łukasza Sobczaka

Komisja ds. przewodów doktorskich Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że dnia 06.04.2022 r. o godz. 12.00, w Sali Konferencyjnej Instytutu w Gdańsku, ul. Kościerska 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Łukasza Sobczaka

pt. "Dynamika rumowiska niejednorodnego granulometrycznie w warunkach przepływu z ruchomą warstwą nachylonego dna"

Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
Promotor pomocniczy: dr Jarosław Biegowski
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
prof. dr. hab. Paweł M. Rowiński


Obrona odbędzie się również w formie zdalnej (https://ibw.webex.com/ibw-pl/j.php?MTID=mde56af1b03091e3036340db1b3651123).

Z pracą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Instytutu Wodnego PAN w Gdańsku, ul. Kościerska 7, w godz. 10.00 – 14.00. Tekst pracy oraz recenzje w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej IBW PAN (http://www.ibwpan.gda.pl/pl/bip/doktoraty).

Dokumenty do pobrania:

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku