Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Analiza wpływu koncentracji energii falowej na wzmocnienie falowania w kolumnie oscylacyjnej

W dniach 11.07 – 05.08.2011 prowadzone będą prace związane z realizacją eksperymentu pt. „Analiza wpływu koncentracji energii falowej na wzmocnienie falowania w kolumnie oscylacyjnej”. Publiczna prezentacja eksperymentu odbędzie się dnia 15.07.2011 o godzinie 12:30 w kanale falowym Instytutu Budownictwa Wodnego PAN. Eksperyment przeprowadzi Pan mgr. Dawid Majewski z Instytutu Budownictwa Wodnego PAN.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o kontakt z Małgorzatą Bielecką, e-mail: m.bielecka@ibwpan.gda.pl, tel.: (58) 522 29 11 do dnia 13.07.2011.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku