Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienia publiczne nr ZP/01/10/2021

Ogłoszenie z dnia 02 listopada 2021 r. o przetargu nieograniczonym pn.:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa stawy pomiarowej w laboratorium brzegowym Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Lubiatowie” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych”

Dokumenty do pobrania w formacie DOCX:

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku