Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Zapytanie ofertowe 01/11/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Wymianie kamery systemu PIV wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego działania systemu PIV w kanale falowym w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN przy ulicy Kościerskiej 7. Minimalna częstotliwość próbkowania kamery to 50 Hz przy maksymalnej dostępnej rozdzielczości. Minimalna rozdzielczość kamery to min. 4 MP. Zleceniodawca posiada program DaVis 10 do obsługi systemy PIV. Wymieniane komponenty powinny być kompatybilne z tym właśnie softwarem. Jednocześnie dopuszcza się wymianę programu sterującego systemem PIV o ile będzie to konieczne do działania systemu i będzie częścią oferty.

Zamawiający informuje dodatkowo, że kamera powinna posiadać tryb double-frame.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 4 grudnia 2023 do godziny 9.00 za pośrednictwem e-maila:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

d.majewski(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie). Wszelkie pytania do zamówienia prosimy kierować mailowo najpóźniej do piątku 1 grudnia 2023 do godziny 9.00.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku