Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Zapytanie ofertowe 01/06/2022

Przedmiotem zamówienia jest:

Basic strain viewer SV-3000-SA with a standalone analyzer, 560mm x 560 mm, circular polarization

Firmy zainteresowane dostawą ww. urządzenia prosimy o składanie ofert w terminie do 13 czerwca 2022 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

d.lesniewska(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku