Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Zapytanie ofertowe 01/02/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

  • Dwukrotne wykonanie mapy batymetrycznej (pomiary echosondą wielowiązkową, pomiar z dokładnością 10 cm, wyniki w postaci tabeli z wartościami xyz, oraz shapefile).

  • Dwukrotne wykonanie sonarowania w tym obszarze (wyniki w postaci GeoTiff).

  • Opcjonalnie - Pobór kilku prób osadu oraz wykonanie zdjęć/filmu na dnie.

Na poligon badawczy został wybrany obszar w odległości ok. 1.5 Mm od linii brzegowej. Jest to obszar w kształcie prostokąta ułożonego równolegle do linii brzegowej o wymiarach ok. 2,6 km na 0,53 km, którego podstawa znajduje się w odległości od brzegu wynoszącej ok. 2,5 km. Przybliżone współrzędne wierzchołków poligonu: 54°50'14"N 17°48'37"E, 54°49'57" N 17°48'45"E, 54°50'22"N 17°51'03"E, 54°50'38" N 17°50'54"E.

Termin wykonania usług:

  • pierwszy pomiar: pierwsza połowa roku 2023,

  • drugi pomiar: jesien 2023.

Firmy zainteresowane wykonaniem ww. usługi prosimy o składanie ofert w terminie do 21 lutego 2023 do godziny 10.00 za pośrednictwem e-maila, na adres:

dzialzamowien(maupa)ibwpan.gda.pl

oraz

m.stella(maupa)ibwpan.gda.pl

(e-mail z ofertą należy wysłać na oba adresy jednocześnie).

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku