Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Wizyta studentów z Hochschule Wismar

Z radością ponownie gościliśmy studentów z Hochschule Wismar (University of Applied Sciences, Technology, Business and Design). Podczas tygodniowej wizyty w IBW, nasi goście przeprowadzili liczne pomiary terenowe na przepławkach oraz uczestniczyli w eksperymentach laboratoryjnych, badając zjawisko rozpraszania zanieczyszczenia cieplnego w zbiorniku wodnym. Była to cenna wymiana wiedzy i doświadczeń oraz początek nowej współpracy.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku