Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Seminarium Niemiecko - Polskie

W dniach 11-12.10.2016 odbędzie się w Hamburgu Seminarium Niemiecko - Polskie, którego tematem będą „Brzegi Morza Północnego i Bałtyckiego w dobie zmian klimatycznych – synteza niemieckich i polskich strategii na rzecz rozwoju i prognozowania”

Instytut Budownictwa Wodnego reprezentowany będzie przez dr. hab. inż. Grzegorza Różyńskiego, prof. IBW PAN, dr hab. inż. Małgorzatę Robakiewicz, prof. IBW PAN oraz dr Małgorzatę Bielecką, którzy wygłoszą nast. referaty:

  • Theoretical implications of empirical beach safety criterion based on long-term observations. (G. Różyński)
  • Impact of predicted climate change on the Vistula Lagoon hydrodynamics. (M. Robakiewicz)
  • Socio-economic scenarios of water quality change in the Vistula Lagoon. (M. Bielecka)

Dokumenty do pobrania:

program spotkania w formacie PDF (111 KB)

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku