Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły

W dniu 26.06.2017 w trakcie posiedzenia Konwentu Politechniki Gdańskiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły.

Sygnatariusze porozumienia (od lewej strony): rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała, rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN prof. Waldemar Świdziński.

Dokument został podpisany w obecności przedstawicieli Ministerstw Środowiska, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Infrastruktury i Budownictwa, Rozwoju, władz samorządowych województwa pomorskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu oraz mediów.

Podpisane porozumienie, potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, stanowi również impuls dla rozwoju potencjału naukowego - badawczego w zakresie szeroko rozumianej hydrotechniki w nadchodzących latach.

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej

Pełna wersja porozumienia w postaci elektronicznej: porozumienie.pdf

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku