Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Nowości wydawnicze 2012

Wydawnictwa IBW PAN ukazała się książka Andrzeja Sawickiego Zarys mechaniki gruntów sypkich. Jest to oryginalne przedstawienie mechaniki gruntów niespoistych na tle technik modelowania. Poruszane zagadnienia:

  • rys historyczny, obszerna literatura źródłowa i uzupełniająca;
  • opis deformacji gruntu przed osiągnięciem stanu granicznego;
  • mechanika upłynnienia gruntu;
  • oddziaływanie obciążeń cyklicznych;
  • opis zjawiska breakout;
  • elementy dynamiki dna morskiego;
  • przybliżenie ważnych pojęć: dylatywność, kontraktywność, stan ustalony, niestabilność, dylatancja, obciążenie i odciążenie, dokładność predykcji, entropia;
  • oryginalne dane empiryczne, które mogą być wykorzystane przy kalibracji i weryfikacji innych modeli gruntów.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku