Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Modelowanie nabiegania fal i ruchu osadów na skarpie

Nazwa instytucji:
Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów
Osoba do kontaktu:
Jarosław Kapiński, dr inż.
kapinski@ibwpan.gda.pl
058-522-29-54
Tytuł eksperymentu:
Modelowanie nabiegania fal i ruchu osadów na skarpie
Cel eksperymentu:
Analiza nabiegania stojących fal typu Lagrange’a i Eulera na skarpę sztywną i piaszczystą oraz wywołanego nimi transportu osadów
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):

Modelowanie ruchu wody na sztywnej skarpie dla stojących fal typu Lagrange’a i odpowiadających im fal typu Eulera (analiza parametrów hydrodynamicznych).

Modelowanie ruchu wody i osadów na piaszczystej skarpie dla stojących fal typu Lagrange’a i odpowiadających im fal typu Eulera (analiza zmian batymetrycznych, transportu osadów i jego wysortowywania).

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku