Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konkurs na stanowisku adiunkta w Zakładzie MFiDB

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego PAN

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 12.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.05.2021

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: falowanie morskie, prądy, dynamika budowli, modelowanie matematyczne, programowanie komputerowe, badania laboratoryjne i terenowe.

Do obowiązków adiunkta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie hydrodynamiki, hydrotechniki i oceanologii oraz udział w projektach realizowanych w Zakładzie Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli.

Wymagania:

  • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (lub równoważnie: doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo);
  • dorobek publikacyjny obejmujący minimum dwa artykuły opublikowane w czasopismach z listy JCR (tzw. listy filadelfijskiej);
  • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice;
  • znajomość komercyjnego oprogramowania wykorzystywanego w pracy naukowej i inżynierskiej (np. Matlab, Statistica, Fortran, C/C++, CAD);;
  • umiejętność programowania komputerowego;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
  • gotowość do uczestnictwa w terenowych pracach doświadczalnych.

Oferujemy:

  • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
  • uczestnictwo w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych;
  • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: dwmsd@ibwpan.gda.pl.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku