Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konkurs na stanowisko aystenta 2021

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: asystent (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport lub nauki o Ziemi i środowisku

DATA OGŁOSZENIA: 05 lipca 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 sierpnia 2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: dynamika i ochrona brzegów morskich, ruch osadów, falowanie, prądy, opis teoretyczny, programowanie komputerowe, obserwacje i badania terenowe.

Do obowiązków asystenta będzie należała praca naukowo-badawcza w dziedzinie hydrody­na­mi­ki, litodynamiki i morfodynamiki strefy brzegowej morza, wód przejściowych i ujścio­wych od­cin­ków rzek, uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospo­darcze i administracyjne, realizo­wanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku oceanografia fizyczna, fizyka lub budownictwo;
  • pogłębiona wiedza teoretyczna na temat ruchu wody i osadów w morzu oraz na temat morfodynamiki morskiej strefy brzegowej;
  • znajomość metod modelowania stosowanych w hydrodynamice (np. przy użyciu oprogramowania MIKE, Delft 3D itp.);
  • znajomość komercyjnego oprogramowania wykorzystywanego w pracy naukowej i inżynierskiej (np. Matlab, Mathematica, Statistica, Fortran, C/C++);
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • doświadczenie w pomiarach terenowych i analizie danych pomiarowych (np. prądów morskich i falowania).

Oferujemy:

  • pracę w instytucie naukowym o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
  • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych (w tym unijnych) oraz współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi;
  • dobre warunki do uzyskania doktoratu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso­bowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”. Zapytania nieformalne prosimy kierować na adres e-mailowy: rafal.ostrowski@ibwpan.gda.pl.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku