Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konkurs na profesor IBW PAN 2022

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: profesor instytutu (w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 18 października 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 listopada 2022 r.

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE:  hydrodynamika, dynamika morza, mechanika falowania wodnego, mechanika ośrodków ciągłych, modelowanie matematyczne i numeryczne

Do obowiązków profesora instytutu będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport oraz dyscyplin pokrewnych, udział w kształceniu młodych kadr naukowych IBW PAN oraz uczestnictwo w projektach naukowych i pracach zleconych przez podmioty gospodarcze i administracyjne, realizowanych w Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN.

Wymagania:

  • posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport lub oceanologia;
  • posiadanie eksperckiej wiedzy w zakresie hydrodynamiki, dynamiki morza, mechaniki falowania oraz metod matematycznych stosowanych analizie zagadnień dynamiki morza;
  • znaczący dorobek naukowy obejmujący prace opublikowane w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR);
  • odbycie w przeszłości staży naukowych w ośrodkach zagranicznych;
  • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych instytucji finansujących badania naukowe oraz z przemysłu, gospodarki narodowej i instytucji administracji państwowej;
  • doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowymi oraz projektami badawczymi.

Oferujemy:

  • pracę w instytucie naukowym o prawie siedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
  • uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym unijnych;
  • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku