Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konkurs na adiunkta w Zakładzie Geomechaniki

INSTYTUCJA: Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN)

MIASTO: Gdańsk

STANOWISKO: adiunkt w Zakładzie Geomechaniki

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport (budownictwo)

DATA OGŁOSZENIA: 19.04.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.05.2022

LINK DO STRONY: http://www.ibwpan.gda.pl

SŁOWA KLUCZOWE: mechanika gruntów, badania laboratoryjne, analiza danych doświadczalnych, modelowanie numeryczne.

Do obowiązków adiunkta będzie należała praca naukowo-badawcza w zakresie mechaniki gruntów oraz udział w projektach i pracach zleconych realizowanych w Zakładzie Geomechaniki.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (dawniej budownictwo) w zakresie mechaniki gruntów;
 • znajomość metod teoretycznych i numerycznych stosowanych w mechanice gruntów,
 • umiejętność programowania komputerowego;
 • doświadczenie w badaniach laboratoryjnych i terenowych gruntów;
 • doświadczenie w pracy w projektach badawczych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i raportów technicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • motywacja do pracy naukowej, chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie naukowym o prawie siedemdziesięcioletniej tradycji i doświadczeniu w prowadzeniu badań dla gospodarki wodnej, budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii morskiej;
 • uczestnictwo w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych;
 • współpracę z zagranicznymi instytucjami badawczymi.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających list motywacyjny, CV i uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie na adres: Dział Kadr, IBW PAN, ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk, z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku