Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Konferencja Woda dla pokoju: Dostępność i zanieczyszczenia

Dnia 22 marca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konferencji "Woda dla pokoju: Dostępność i Zanieczyszczenia" 💧. Głównym celem tego wydarzenia było podniesienie świadomości na temat gospodarowania zasobami wodnymi na obszarze województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności oraz czystości.

Udział w konferencji był nie tylko okazją do współdzielenia wiedzy, ale także do zaprezentowania badań naukowych. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy kilka modeli, w tym porównanie dwóch sposobów posadowienia wodnych turbin wiatrowych, fragment wybrzeża z innowacyjną konstrukcją wygaszającą fale oraz kilka gwizadobloków (ang. Tetrapod) stosowanych na liniach brzegowych w celu zapobiegania erozji.

Dodatkowo, Piotr Szmytkiewicz, wicedyrektor IBW PAN, wygłosił prezentację pt. "Subiektywny przegląd aktualnie prowadzonych badań naukowych wykonywanych na potrzeby największych inwestycji budownictwa morskiego". Podczas wystąpienia omówił sposób, w jaki pracownicy naszego instytutu wspierają największe projekty hydrotechniczne w Polsce.

stoisko

prezentacja

wykład

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku