Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

Badania eksperymentalne modelowego stanowiska do tłumienia fal wodnych

Nazwa instytucji:
Instytut Nauk Podstawowych Technicznych
Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie
Osoba do kontaktu:
Zenon Grządziel, dr inż.
z.grzadziel@am.szczecin.pl
tel. 91 480 94 08, fax 91 480 95 75
Tytuł eksperymentu:
Badania eksperymentalne modelowego stanowiska do tłumienia fal wodnych
Cel eksperymentu:
Potwierdzenie założeń teoretycznych o kompensacji falowania na urządzeniu tłumiącym. Optymalizacja efektu tłumienia.
Zakres eksperymentu (opis planowanych badań i spodziewanych wyników):
Rejestracja zachowania się fal wodnych przed i za urządzeniem tłumiącym. Uzyskanie obrazu zachowania się fal w obrębie urządzenia. Ocena wielkości tłumienia fal wodnych.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku