Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

9.12.2013 - "Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej"

Dr inż. Małgorzata Robakiewicz z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt. "Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku