Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

9.05.2011 - "Powodzie w świetle nowych uwarunkowań prawnych i możliwych zmian klimatycznych"

Prof. Wojciech Majewski wygłosi wykład pt. "Powodzie w świetle nowych uwarunkowań prawnych i możliwych zmian klimatycznych".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku