Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

8.01.2018 - "Kryteria wytrzymałościowe gruntów sypkich i ich wstępna weryfikacja w płaskim stanie odkształcenia"

Dr Justyna Sławińska z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.:"Kryteria wytrzymałościowe gruntów sypkich i ich wstępna weryfikacja w płaskim stanie odkształcenia".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku