Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

6.11.2017 - "Jak zmienia się wytrzymałość na ścinanie gruntu zawierającego korzenie wraz z głębokością i w zależności od gatunku rośliny?" - wniosek o grant w programie "Homing" FNP."

Dr inż. Barbara Świtała z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.:"Jak zmienia się wytrzymałość na ścinanie gruntu zawierającego korzenie wraz z głębokością i w zależności od gatunku rośliny?" - wniosek o grant w programie "Homing" FNP.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku