Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

28.11.2016 - "Analiza porównawcza stateczności wału wykonanego z różnych proporcji popiołu i refulatu"

Mgr inż. Sebastian Sorek z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.: "Analiza porównawcza stateczności wału wykonanego z różnych proporcji popiołu i refulatu".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku