Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

28.05.2018 - "Właściwości geosyntetyków i ich wpływ na deformacje konstrukcji inżynierskich, w których są stosowane"

Dr hab. inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska, prof. IBW PAN, z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Właściwości geosyntetyków i ich wpływ na deformacje konstrukcji inżynierskich, w których są stosowane".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku