Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

28.05.2008 - Przerwa

Majówka z Nauką w ramach VI BFN

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku