Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

28.04.2014 - "Badania wpływu falowania na rozkład ciśnień porowych w dnie morskim"

Mgr inż. Marcin Smyczyński z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Badania wpływu falowania na rozkład ciśnień porowych w dnie morskim"

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku