Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

27.02.2017 - "Badania modelowe fundamentów „suction caissons” w Laboratorium Geomechaniki IBW PAN"

Mgr inż. Łukasz Wachowski z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Badania modelowe fundamentów „suction caissons” w Laboratorium Geomechaniki IBW PAN".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku