Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

25.01.2016 -"Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) "Żelazny Most" - olbrzymie wyzwanie geotechniczne".

Dr hab. inż. Waldemar Świdziński, prof. IBW PAN z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt."Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) "Żelazny Most" - olbrzymie wyzwanie geotechniczne".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku