Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

23.11.2009 - “Wpływ niejednorodności pola przepływu w strefie nienasyconej na dyspersję hydrodynamiczną”

Mgr inż. Wioletta Gorczewska-Langner z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Wpływ niejednorodności pola przepływu w strefie nienasyconej na dyspersję hydrodynamiczną”.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku