Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

23.04.2018 - "Reakcja suchego gruntu niespoistego obciążonego cyklicznie w płaskim stanie odkształcenia przy różnych reżimach obciążenia""

Dr Jacek Mierczyński z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Reakcja suchego gruntu niespoistego obciążonego cyklicznie w płaskim stanie odkształcenia przy różnych reżimach obciążenia".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku