Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

21.11.2013 - "Wykorzystanie energii fal wodnych. Część I. Przegląd metod"

Mgr Dawid Majewski z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt."Wykorzystanie energii fal wodnych. Część.I. Przegląd metod".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku