Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

21.03.2011 - "Falowanie podgrawitacyjne w strefie brzegowej południowego Bałtyku"

Mgr. inż. Piotr Szmytkiewicz z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt."Falowanie podgrawitacyjne w strefie brzegowej południowego Bałtyku".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku