Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

2.10.2017 - "Analiza ruchu ziaren osadu w przepływie generowanym falowaniem powierzchniowym".

Mgr Barbara Stachurska z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.:"Analiza ruchu ziaren osadu w przepływie generowanym falowaniem powierzchniowym".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku