Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

19.03.2018 - " Modelowanie uderzenia fal wodnych w poziomą niezanurzoną płytę".

Mgr. Dawid Majewski z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, wygłosi referat pt.: "Modelowanie uderzenia fal wodnych w poziomą niezanurzoną płytę".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku