Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

18.06.2008 - “Katastrofy zapór ziemnych, część1: Zapora Teton w USA”

Prof. Henryk Zaradny z Zakładu Dynamiki Wód Powierzchniowych i Podziemnych wygłosi wykład pt. “Katastrofy zapór ziemnych, część 1: Zapora Teton w USA”

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku