Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

18.04.2011 - "Diffraction of water waves by a semi-submerged structure in a channel"

Prof. Wojciech Sulisz z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt."Diffraction of water waves by a semi-submerged structure in a channel".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku