Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

16.05.2011 - "Fale w strefie brzegowej morza - zalety i wady opisu materialnego".

Prof. Kazimierz Szmidt z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. "Fale w strefie brzegowej morza - zalety i wady opisu materialnego".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku