Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

16.04.2018 - "Fakty i mity na temat tzw. głębokości zamknięcia (ang. _depth of closure_)"

Dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN, Kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "Fakty i mity na temat tzw. głębokości zamknięcia (ang. _depth of closure_)"

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku