Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

14.12.2015 - "Opór na wyciąganie fundamentu typu suction caissones w badaniach modelowych"

Mgr inż. Lukasz Wachowski z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt."Opór na wyciąganie fundamentu typu suction caissones w badaniach modelowych".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku