Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

14.03.2011 - "Wyprowadzenie równania zachowania masy dla przepływów (transportu) rumowiska - polemika z wyprowadzeniami bilansu "transportu objętości" prof. A. Sawickiego"

Prof. Leszek Kaczmarek z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. "Wyprowadzenie równania zachowania masy dla przepływów (transportu) rumowiska - polemika z wyprowadzeniami bilansu "transportu objętości" prof. A. Sawickiego".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku