Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

12.06.2017 - "Badania eksperymentalne oddziaływania fal grawitacyjnych z falochronem pneumatycznym"

Dr inż. Maciej Paprota z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat pt.:"Badania eksperymentalne oddziaływania fal grawitacyjnych z falochronem pneumatycznym".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku