Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

12.03.2018 - "Xbeach - modelowanie strefy brzegowej"

Dr inż. Jan Schönhofer z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Xbeach - modelowanie strefy brzegowej".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku